Under vårvintern är det tid för beskärning av äppelträd och en del buskar. Under juli, augusti och september kan man beskära det mesta. Vi anpassar beskärningen efter era önskemål. Har ni för lite eller för mycket frukt? Behöver era buskar föryngringsbeskäras eller snyggas till? Önskar ni en mer omfattande blomning? Vi kan knepen.