Vi genomför alla slags planteringar i både urnor och rabatter. Vi följer årstiderna och planterar nytt i urnorna tre till fyra gånger per år, från tidig vår till vinter. Vi tar även fram växtförslag och anlägger rabatter. Vi vet vad som fungerar.