Spira Trädgård, anläggning- och skötselföretag

Nacka Schakt, dränering och schaktarbeten

Lindhs service, kranbil och jordleverantör

Stångby, växtleverantör

Eriksbo, plantskola

Ängsäters Perenner, växtleverantör

Atle trädfällare, arborist

Bröderna Berggren Bygg, snickare

Pistol Reklambyrå