Prisuppgifter

Vi har ett löpande timpris för skötsel, planering, punktinsatser och restid. Avgift för tippning tillkommer.

Fast pris kan lämnas på begäran.

Kundbesök debiteras med en fast avgift.

Längre skötseluppdrag och anläggningsarbeten till bostadsrätter och privata kunder offereras.

Eftersom vi handlar med plantskolor och grossister kan vi erbjuda förmånliga priser på växter och material.

RUT avdraget

Rutavdraget gäller för merparten av trädgårdsarbete såsom beskärning av träd och buskar, häck och gräsklippning, ogräsrensning och röjning av sly. Men det gäller inte för nyanläggning eller för plantering. Växter och material ligger inte heller inom ramen för RUT avdrag. Avdraget är på 50% av arbetskostnaden inklusive moms. För dig som är under 65 år är maxgränsen 25 000 kr per år och för dig över 65 år är maxgränsen 50 000 kr per år.